fbpx

Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal

Bine ai venit!

Îți mulțumim pentru interesul acordat site-ului nostru și dorim să te asigurăm încă de la început de deplina confidențialitate a tuturor datelor tale personale, pe care vei dori să ni le furnizezi sau pe care ni le-ai furnizat deja, fie că doar vizitezi acest website, fie în scopul intrării în contact cu noi (nume, adresă e-mail, telefon), fie în scopul beneficierii de serviciile sau produsele oferite de noi (nume, telefon, adresa de e-mail, adresă sau alte informații necesare livrării produselor, plăților și întocmirii documentelor fiscale).

Website-ul www.alvariumtemesiense.com este proprietatea SC Alvarium Temesiense SRL, cu sediul pe str. Mareșal Averescu, nr. 70, cam. 2, sc. A2, ap.3, Timișoara, Timiș , România, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J35/3038/11.07.2017, cod unic de identificare RO 37940693, această societate fiind și operatorul și administratorul acestei platforme online.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC Alvarium Temesiense SRL, are obligația de a administra în conditii de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

SC Alvarium Temesiense SRL poate colecta următoarele tipuri de date de la clienții săi, în următoarele scopuri:

  • numele și adresa de e-mail sunt colectate de la cei care aleg să se aboneze la newsletter și sunt stocate pentru a fi folosite la asigurarea unei bune funcționări a serviciului la care se abonează, precum și pentru informările și articolele pe diverse teme non-comerciale sau despre serviciile noastre, comunicarea campaniilor de marketing, soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor etc.
  • pot fi solicitate date personale pentru a realiza profilul demografic al utilizatorilor noștri sau alt tip de statistici și studii de piață. Aceste date sunt asociate cu „contul” de abonat și pot fi folosite și în vederea oferirii de reduceri și beneficii (exemplu: cadouri sau reduceri substanțiale cu ocazia zilei de naștere sau alte tipuri de campanii de marketing etc), dar și în scopuri statistice. Aceste date pot include, printre altele, data abonării și a dezabonării la newsletter, data deschiderii unui mesaj personalizat, data la care un link din mesajul personalizat este accesat, numele, adresa, numar de telefon, informații despre modul în care sunt folosite serviciile și produsele, adresa IP de la care acțiunea a fost întreprinsă.
  • alte date personale suplimentare (cum ar fi adresa, cod numeric personal, numere de card de credit/debit, contulul bancar, codul fiscal și numărul de telefon) vor fi solicitate numai pentru formularul de comandă și vor fi folosite numai pentru preluare, plata, prelucrarea, urmărirea și livrarea comenzilor (prin firmele de curierat), emiterea documentelor fiscale ale tranzacției conform legii în vigoare, gestiune economico-financiară etc

Datele cu caracter personal colectate sunt destinate utilizării lor de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari, care contribuie în mod direct la realizarea serviciilor noastre către clienții noștri: departamentelor specializate din cadrul SC Alvarium Temesiense SRL, companiilor care gestionează procesul de înregistrare a comenzilor, pregătire, livrare și relații cu clienții (dacă aceste servicii vor fi externalizate de catre SC Alvarium Temesiense SRL), companiei care a dezvoltat și gestionează mentenanța platformei informatice, autorităților statului dacă sunt solicitate conform legii, operatorilor bancari în măsura în care datele sunt necesare pentru operarea plăților sau firme de curierat.

Operatorul și entitățile împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor prezinta garanții tehnologice, fizice, administrative și procedurale, toate conform standardelor acceptate în domeniu, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal prelucrate; vor preveni utilizarea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal sau vor preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu instrucțiunile, politicile și legile aplicabile în ceea ce privește societatea comerciala Alvarium Temesiense SRL.

Perioada în care se vor prelucra datele mele cu caracter personal:

  • datele se vor prelucra până la revocarea acordului sau cât timp este necesar în ceea ce privește scopurile descrise mai sus, plus perioada de arhivare a înscrisurilor generate de operațiunile întreprinse. După ce expiră perioada indicată, datele cu caracter personal vor fi șterse permanent.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal și dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea lor

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de a solicita operatorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal (care se regăsesc în contul dumneavoastră, dacă sunteți înregistrat), rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. În măsura în care, pe durata prelucrării, veți furniza orice consimțământ legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, acolo unde este cerut și necesar, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricand, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia, aveți dreptul de a depune  o plângere în fața autorității naționale de supraveghere, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrarea automată, precum și dreptul de a vă adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la SC ALVARIUM TEMESIENSE SRL, str. Mareșal Averescu, nr. 70, cam. 2, sc. A2, ap.3, Timișoara, Timiș , România sau direct prin e-mail , la adresa contact@alvariumtemesiense.com

Datele dumneavoastra vor fi utilizate numai în Romania și pe teritoriul Uniunii Europene. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal include transferul în afara Uniunii Europene (UE), transferul se va baza pe clauze contractuale standard aprobate în UE, asigurând astfel un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, conform celor impuse de legile aplicabile privind protecția datelor.

Dacă unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. 

Website-ul www.alvariumtemesiense.com este încă în construcție (inclusiv zona destinată contului personal, cât și partea de magazin online), dar societatea ALVARIUM TEMESIENSE SRL va realiza toate demersurile, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, respectiv Directiva 95/46/EC de a se inregistra la ANSPDCP.

Securitatea datelor personale

Pentru stocarea datelor cu caracter personal se folosesc serverele partenerilor noștri profesioniști în domeniu, care garantează prin contract respectarea tuturor condițiilor tehnice și de confidențialitate, conform legii. Toate echipamentele tehnice folosite pentru furnizarea serviciului sunt securizate și actualizate pentru a preîntampina intruziunile neautorizate.

Refuzul de a furniza către Alvarium Temesiense S.R.L datele personale necesare pentru realizarea scopurilor de mai sus, pot împiedica sau limita Alvarium Temesiense S.R.L în procesarea comenzilor sau în furnizarea de alte servicii disponibile, cum ar fi serviciile de relații cu clienții, trimiterea de newsletter sau în îndeplinirea obligațiilor cerute de lege și de alte acte normative.

Dacă ai nevoie de informații suplimentare privind drepturile tale și legislația privind protecția datelor cu caracter personal, poți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa: www.dataprotection.ro

Alvarium Temesiense S.R.L.  nu încurajează sub nicio formă SPAM-ul. Orice utilizator/vizitator care ne-a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.alvariumtemesiense.com, poate opta oricand pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date (fie în adrul newsletter-lui, fie solicitant acest lucru la adresa de e-mail contact@alvariumtemesiense.com), iar noi vom opera imediat această solicitare.

Completând datele în formularul de creare de cont și/sau de comandă și/sau de abonare la newsletter, declari că accepți ca datele personale să fie incluse în baza de date a S.C. Alvarium Temesiense S.R.L. și îți dai acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate conform celor menționate în acest document.

Prin bifarea căsuței “Acord prelucrare date personale” înseamnă că, în mod expres și neechivoc, ai agreat ca S.C. Alvarium Temesiense S.R.L.  să prelucreze datele oferite de tine, în conditiile și scopurile menționate mai sus.

Îți mulțumim!